بازدید دکتر قربانیان ریاست محترم علمی کابردی استان از مجموعه علمی کاربردی البرز شرقی برای برطرف کردن مشکلات موجود در دانشگاه و تبریک سال نو

ثبت ديدگاه

Go to Top